“Nesporno je AFTER JOB 9 strateško izvrstno zasnovan projekt, ki je tržno in medijsko izjemno zanimiv, ne nazadnje tudi za promocijo golfa”, meni Gregor Vehovec, lastnik blagovne znamke AFTER JOB 9. Za leto 2019 je napovedal številne novosti in širitev na druga igrišča drugod po svetu :).